Destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre:

· Yaz dönemi hariç yıl içindeki kurslar artık dönemlik değil yıllık olarak planlanarak açılacak. 
· Dersler Eylül ayının son haftasında başlayacak
· Açılan bir kursa öğrenciler kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar kayıt yaptırabilecek
· 5 ve üzeri şube sayısına sahip kurslarda görevli öğretmenler nöbet tutacak.
· Her 10 şube için bir müdür yardımcısı görevlendirilecek
· Özürsüz olarak planlanan saatin 1/5 i kadar devamsızlık yapan öğrencinin o dersten kaydı silinecek
· Her dönem sonunda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden Genel Müdürlükçe izleme ve deðerlendirme ortak sınavı yapılacak

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?