Otoklav Neden Bu Kadar Çok Alanda Önemlidir?

                                

                Hijyen, dezenfeksiyon ve sterilizasyon çeşitli bilimsel mesleklerin bir parçasıdır. Bu unsurların önemi yeterince vurgulanamaz. Bu elemanları elde etmek için normalde otoklav gibi çeşitli ekipmanlar kullanılır.

Otoklav nedir?

                Otoklav, ekipmanı sterilize etmek için kullanılan basınçlı bir cihazdır. Bu cihaz mantarlar, spor formları, virüsler ve ekipmanlara aktarılan her türlü bakteriyi öldürür. Kullanım kapsamına ve satın alma nedenine bağlı olarak çeşitli şekil ve boyutlardadır.

Otoklav Nasıl çalışır?

                Otoklav, ısı ve basınç kullanarak bakterileri öldürür. Ekipman veya nesneler bir otoklava yerleştirildiğinde, otoklav odasına aşırı sıcaklık ve basınç uygulanır ve o sırada bu etkenlere maruz kalan tüm bakteriler öldürülür ve temizlenir. Kirlenmiş nesneler, haznenin içine yerleştirilen büyüklüklerine ve yüke bağlı olarak belirli bir süre boyunca bu basınca maruz kalırlar.

Otoklavların Tıp Alanındaki Önemi

              Hastaneler, laboratuarlar ve bakım evleri, profesyonel otoklavlar olmadan çalışamaz; Bu tür ortamlardaki aletleri sterilize etme ihtiyacı sürekli ve kritiktir.

              Enjektör, bıçak ve forseps gibi bazı donanımlar tekil kullanım için tasarlanmıştır, diğerleri yeniden kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu tür bir ekipman için, otoklavlar, tıbbi ekipmanla etkileşime giren kişilerin enfeksiyon riski altında olmamasını sağlamanın tek yoludur. Üçüncü dünya ülkelerinde, ekipmanı tekrar kullanma şansı yüksektir ve bu da otoklavları güvenli tedavi ve bakım sağlamada çok önemli kılar.

               Tıbbi atıklar, atıldıktan sonra kimsenin bulaşmamasını sağlamak için atmadan önce sterilize edilmelidir. Bu durumda, otoklavlama bir sterilizasyon yöntemi olarak kullanılır. Uygulamada çevre dostu olduğu için çok popüler oldu.

.Otoklav Çeşitleri

                 Farklı otoklav türleri vardır. Özellikle görünüşte basit bir düdüklü tencere ile karşılaştırılabilecek basit bir otoklav var. Kap üzerine kapatılabilen bir kapaklı büyük bir kaptır. Bu otoklav, mikropları öldürmek için yüksek sıcaklık ve basınç sağlama temel işlevini yerine getirir. Çoğunlukla güzellik salonlarında ve okul laboratuarlarında kullanılır, ancak araştırma laboratuvarlarında daha az uygulanabilir. Hastaneler gibi daha büyük işletmelerde sterilize edilen ekipman talebini ve boyutunu karşılayacak daha büyük otoklavlar vardır.

                     İşlevsellik açısından, pozitif yer değiştirme otoklavı ve negatif yer değiştirme otoklavı vardır. İkisi de basınçla çalışır, ancak negatif otoklavlar otoklav odasındaki tüm havayı dışarı atarken, pozitif otoklav havayı içeri bırakır, yeterince buhar oluşturur ve sonra yerinden dışarı atar.

Otoklav kullanılan endüstriler

                    Otoklav kullanımı, ekipman sterilizasyonu gerektiren çeşitli endüstrilere uygulanabilir. Cihazın kullanımını uygulayacak çeşitli profesyoneller arasında doktorlar, hemşireler, cerrahlar, güzellik uzmanları ve diş hekimleri bulunmaktadır.

                  Tam sterilizasyon sağlamak için otoklav kullanımı gereklidir. Kaynar su, alkol veya kimyasal çözeltiler gibi temel sterilizasyon yöntemleri enfeksiyonları uzak tutmak için yeterli değildir.