İlk 100 okul sıralamaya göre verilmiştir. Bu yıl gerçekleşecek olacak olan puan ve yüzdelik dilimler için aşağıdaki tabloya göre yorum yapılabilir. Okulların puanları değişecek olsa da ilk 100'ün değişmesini beklememekteyiz. Yüzdelik dilimler aşağı yukarı aynı olacaktır.