Etkinlikte öğrencilerimizin yaratıcı okuma becerileri, okul.online okul psikologları tarafından her bir öğrenci için ayrı ayrı  değerlendirilecektir.
Etkinliğin ücretsiz ve her bir öğrenci için değerlendirme yapılacağından katılım sayısı sınırlı tutulacaktır.

Bu etkinliği öğretmenlerimiz sınıf whatsapp grupları üzerinden veliler eşliğinde ya da sınıflarında gerçekleştirebilirler.

Etkinliğin yönergesini pdf şeklinde indirmek için tıklayınız.

 

ÖĞRETMEN UYGULAMA YÖNERGESİ

1.Öğretmen Elma İle Gelen Arkadaşlık hikayesinin you tube linkini çocuklara dinletir. Hikaye değerlendirme sorularını video sonunda sorar.

Okul Online Elma ile Gelen Arkadaşlık Hikayesi

Youtube linki ; https://youtu.be/-5VDfwfOo8w

2. Değerlendirme soruları Google form kanalıyla öğrencilere iletilir. Aileler öğrencilerin dinledikleri hikayenin sorularını sorarak Google form dokümanını doldururlar ve okul online sistemine gönderimde bulunurlar.

3. Sisteme soruların cevapları veliler tarafından girildikten sonra okul online eğitim uzmanları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme aşağıda yazılı hedef kazanımlar üstünden gerçekleştirilir.

 

Hedef Kazanımlar;

  1. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  2. Sözlü yönergeleri uygular.
  3. Dinleme stratejilerini uygular.
  4. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
  5. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  6. Değerlendirme sonuçları Okul Online eğitim uzmanları tarafından paylaşılır.


 

Finlandiya Eğitim Sisteminde Uzaktan Eğitim

Finlandiya Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim, temelde, oyun odaklı ve  deneyimleyerek öğrenmeyi hedefler. Okul öncesi öğrencilerin eğitim yaşamlarının temelini attıkları yıldır. Okul.Online uzaktan eğitim modülü öğrencilerin; temel bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, özgür ve özgün düşünen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Uzaktan eğitimde de öğrencilerin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için farklı öğrenme stilleri göz önüne alınmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve akran çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan müfredat içerikli dersler, yaratıcı düşünme, ekolojik yaşam, yaşamsal beceriler, sanat ve spor etkinlikleri vb alanlarda beceri ve yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. Evin organik ortamında da yaşam boyu öğrenme arzusu da gerçekleşmektedir.

Diğer bir ilginç nokta ise uzaktan eğitim okul öncesi eğitim alanında daha az sayıda öğrenciye birebir eğitim sağlanması olanağını güçlendiren bir imkan sunmaktadır.Bu durumda öğretmen daha özele inebilir ve çocuğun geleceği için çok önemli detaylar da kaçırılmamış olur.

Finlandiya eğitim sisteminde oyun sadece eğlence yada sosyalleşme aracı değildir; gerçek bir öğrenme yöntemi olarak kullanılır. Uzaktan eğitimde yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini çeşitli sunum ve videolarla hızlandırmak ve öğrenciye daha fazla söz hakkı tanımak mümkündür. Uzaktan eğitimde yaratıcılık, dikkat süresi, konsantrasyon ve problem çözme yeteneği gibi beceriler de yeni bir deneyim alanı kazanıyor. Bu deneyimde yaratıcı fikirlerini sunmak isteyen öğrenciler uygun zamanda aktarımlarını yapmak için sırasını beklerken dikkat ve konsantrasyon becerilerini de  geliştirmektedir.Bunun  yanı sıra ,dijital kaynakları kullanarak  problem çözme  sunumlarını aktarma becerilerini sergileyebilir. Bu platform gelecekte karşılarına çıkacak farklı çevrimiçi ortamlar için bir yeterlilik alanı da oluşturmaktadır. Yeni nesil  teknolojinin sunduğu imkanlarla sorgulayan, araştıran, eğitimden zevk alan bir kişi olarak eğitime dahil olabiliyor.

Okul.online & Derslig