ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE NEDEN BİRDEN FAZLA ŞIKKI İŞARETLEMELİYİM?

İki şık arasında kalıyoruz...Üç tane şıkkı elemişiz(5 seçenekli testlerde)...Gidip yanlış şıkkı işaretliyoruz ve sanki hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi 0 (sıfır) puan alıyoruz.(number right scoring)

Hele bir de yanlış doğruyu götürüyorsa(negative marking) 2 şıkka düşürdüğümüz sorudan -0,25 puan alıyoruz.

SAC( Scoring All Choices) ile sınava girenler istedikleri kadar şıkkı işaretliyorlar. Basitçe anlatmak gerekirse,5 şıklı bir sınavda öğrenci 4 puanlık bir soruda doğru cevap için 4 puan alırken yanlış işaretlediği her cevap için -1 puan kaybediyor. Yani öğrenci boş bıraksa da tüm şıkları işaretlese de 0(sıfır) puan alıyor. İki şık arasında kalanlar kısmi bilgilerinden dolayı 3 puan( 4 puan doğru cevap için, -1 puan yanlış cevap için) alabiliyorlar.

Örneğin öğrencinin sınavda tek bildiği doğru cevabın A şıkkı olmadığı olsun. Öğrenci kalan 4 şıkkı işaretleyerek doğru cevaptan doğru cevaptan 4, yanlış cevaplardan -3 ve sonuçta kısmi bilgisinden dolayı 1 puan alabiliyor.

Bence he atmayı engelleyen hem de kısmi bilgiyi ödüllendiren bu sistem daha yaygın kullanılmalı.

Sınıf içi uygulamalarda kullanılmak üzere Öğretim Görevlisi Cumali Yaşar hocamın yardımı ile excel dosyasında formülünü geliştirdim ve yazının sonuna link olarak ekledim. sınıflarında kullanmak isteyen herkese duyurulur. Optik okuyucularla excele aktarıldığında merkezi sınavlarda bile kullanılabilir.

Kimbilir belki de ölçme değerlendirme politikası değişir ve merkezi sınavlarda kullanılır hale gelir.

Alana katkı sunması dileğiyle...

 

                                                                                                                                                                                          KÜRŞAT CESUR

http://epasr.penbuslishing.net/makale_indir/838