76. Grafik türlerini birbirine dönüştürme

Telat Bilican

M.7.4.1.4.Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.