77. Cisimlerin farklı yönden görünümleri

Telat Bilican

M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.