Tam Sayılar KTT1

Sadettın Karaaslan

Kazanım Kontrol Testi