veri toplama ve değerlendirme

Elif Ayaz

veri toplama, araştırma soruları üretme, sıklık tablosu ve sütun grafiğini anlar