Fatura Bilgileri
Kart Bilgileri
Sipariş Özeti
1 Aylık Derslig Pro Üyeliği
49 TL
Toplam Fiyat (KDV Dahil)
49 TL
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İş bu ön bilgilendirme formunun ve ardından dijital ortamda imzalanacak mesafeli satış sözleşmesinin konusunu oluşturan ürün/hizmetin SATICI‘sı DERSLİG DİJİTAL EĞİTİM VE YAYIMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş olabileceği gibi SATICI www.derslig.com internet sitesini ve elektronik altyapısını kullanan başkaca 3. Kişiler olabilir. SATICI ve SATICI’ya ait iletişim bilgileri bu ön bilgilendirme formunda ve www.derslig.com internet sitesinde iş bu ön bilgilendirme formuna konu ürün veya hizmetin detaylarında belirtilir. SATICI‘nın DERSLİG DİJİTAL EĞİTİM VE YAYIMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş olmadığı ürün satışı ve teslimine ilişkin sözleşmelerde sözleşme konusu ürün veya hizmetin satışında DERSLİG DİJİTAL EĞİTİM VE YAYIMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş herhangi bir şekilde sözleşmenin tarafı olmayıp TÜKETİCİ VE SATICI‘nın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüt yükümlülüğü altında değildir.

1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri

Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim)
Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Ürün Adı Adet Satış Tutarı (KDV dahil)
1 Aylık Derslig Pro Üyeliği 1 49 TL
Net Tutar 49 TL
2. Satın alınacak aktivasyon kodu ayrıca ALICI’nın adresine gönderilmeyecektir.

3. Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; SATICI ‘nın DERSLİG DİJİTAL EĞİTİM VE YAYIMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş olmadığı ürün satışı ve teslimine ilişkin mesafeli satış sözleşmelerinde DERSLİG DİJİTAL EĞİTİM VE YAYIMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş sözleşmenin tarafı olmadığından TÜKETİCİ’ nin DERSLİG DİJİTAL EĞİTİM VE YAYIMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş’ye karşı cayma hakkı, bedel iadesi veya ürün değişimi talep hakkı yoktur.

Cayma Bildirimi

E-Posta: [email protected]
Posta Adresi: İçerenköy Mh. Yeşil Vadi Sok. No:4 ATAŞEHİR / İSTANBUL

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda, kişiye özel hazırlanan ürün ve mallara ilişkin sözleşmeler. (Öğrencinin okul ve sınıf öğretmeninin önerdiği kitap ve ürünlerin paket haline getirildiği, öğrencinin kişisel ihtiyacına göre oluşturulmuş "okul paketi" adlı üründe cayma hakkı bulunmamaktadır.)
c. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
e. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
4. Tüketicinin herhangi bir dijital içerik satın alması halinde dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve SATICI’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikteçalışabileceğine ilişkin bilgiler satın alınan ürünün www.derslig.com‘da satışa sunulduğu sayfadaki tanıtım içeriğinde yer almaktadır.

5. Tüketicilerin şikayet ve itirazları: Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi

E-posta: : [email protected]
Posta Adresi: : Ankara cad. No:16 Kat:4 Cağaloğlu Fatih İstanbul
İletişim kanallarından SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

Ayrıca, İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

SATICI:
Unvanı : DERSLİG DİJİTAL EĞİTİM VE YAYIMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş
Adres : İçerenköy Mh. Yeşil Vadi Sok. No:4 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : 0216 359 88 00
E-posta : [email protected]
Mersis : 0293096996700001

ALICI:
Ad Soyad / Unvan :
Adres :
Telefon :
E-posta :
Tarih : 14.05.2021
Onaylanma Tarihi: : 14.05.2021
IP Adresi: : 3.238.235.155
Onay Kodu: :
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1 Satıcıya Ait Bilgiler
Unvanı : DERSLİG DİJİTAL EĞİTİM VE YAYIMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş
Adres : İçerenköy Mh. Yeşil Vadi Sok. No:4 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon : 0216 359 88 00
Mersis : 0293096996700001
E-posta : [email protected]

1.2 Alıcıya Ait Bilgiler

Alıcı: Derslig.com Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle Derslig Pro Üyelik aktivasyon kodu talebinde bulunan ALICI, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE ÜRÜN

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI'nın SATICI'ya www.derslig.com uzantılı web sitesinin ve buna bağlı tüm uygulamaların ("İnternet Sitesi") üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Derslig Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin ("Hizmet") sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ("6502 Sayılı Kanun") ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları ilgili faturada belirtilmektedir.

Ürün Adı Adet Satış Tutarı (KDV dahil)
1 Aylık Derslig Pro Üyeliği 1 49 TL
Net Tutar 49 TL
3.2. SATICI tarafından sunulan tüm Hizmetler mesafeli sözleşmeler hükümlerine tabi olacaktır.
3.3. SATICI tarafından ALICI’ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur. ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde altyapısı Asseco SEE tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir.
3.4. Sözleşme konusu hizmetin 1 aylık sınırsız erişim olduğu durumda ALICI’nın, SATICI tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan eğitimlerin tamamına aktivasyon kodunu aktif ettikten sonra 1 ay boyunca erişim hakkı olacaktır. 1 aylık sınırsız erişim başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar İnternet Sitesi’ne yeni eklenen eğitimler de otomatik olarak ALICI’nın hesabına eklenecektir.
Fatura Bilgileri:
Ad Soyad / Unvan :
Adres :
Telefon :
E-posta :

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. Hizmet, İnternet Sitesi’nde veya değişiklik durumunda SATICI tarafından belirlenecek olan internet sitesinde ifa edilecektir.

4.2. Kişinin SATICI’dan satın aldığı aktivasyon kodunu kullanabilmek için internet sitesine üye olması zorunludur.

4.2.1. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır.

4.2.2. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir.

4.2.3. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 30 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

4.3. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.

4.4. ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'

4.5. SATICI haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI'ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.

4.6. ALICI işbu Sözleşme ve Derslig Pro Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4.7. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu eğitim programının SATICI tarafından siteden kaldırılabileceğini ve SATICI’nın internet sitesini kapatma hakkınınsaklı bulunduğunu ve bu durumlarda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlar hariç olmak üzere SATICI aktivasyon kodunun geçerlilik süresi boyunca içerik ve özelliklere erişim hakkı sağlar.

4.8. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

4.9. ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

4.10. Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sipariş karşılığı fiş/fatura/e-fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir.

5. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder ve SATICI’dan izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

5.2. ALICI’nın siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ALICI şirket tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.

6. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti "Tüketici Mevzuatı" na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir.

6.2. SATICI, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti ALICI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle mükelleftir.

7. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

7.1. ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, Hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde İnternet Sitesi üzerinden ya da [email protected] adresine e-posta göndererek, cayma bildirimini SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu satın alma 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

7.2. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmadan önce ALICI’nın, SATICI’dan satın aldığı aktivasyon kodunu kullanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, ilgili aktivasyon kodunun aktifleştirilmesi ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.

9. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

9.1. ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

9.2. ALICI [email protected] adresine e-posta göndererek iade talebinde bulunur.

9.3. SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için, web sitesindeki ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.

9.4. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ödemenin iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir.

9.5. Kredi kartına iade, SATICI tarafından sağlanan online ödeme sistemi üzerinden bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

10. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

11.1. İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

11.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. www.derslig.com sitesinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Derslig Pro Üyelik Sözleşmesi ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.