Mustafa Sevinç Dokümanları

Başlık Sınıf Ders Ünite Zorluk Eklenme Tarihi
2019-2020 Eğim Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Doğrusal Denklemler Orta 3 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Eşitsizlikler- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Eşitsizlikler Orta 4 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Eşlik ve Benzerlik- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Eşlik ve Benzerlik Orta 8 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Öteleme Hareketi- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Kolay 9 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Yansıma Hareketi- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Orta 10 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Ardışık Öteleme ve Yansıma Hareketi- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Kolay 11 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Dik Prizmalar- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Orta 14 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Dik Dairesel Silindir- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Kolay 15 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Orta 16 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Silindirin Hacmi- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Orta 17 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Dik Piramitler- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Orta 18 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Dik Koni Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Orta 18 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Üçgenin Yardımcı Elemanları- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Üçgenler Orta 5 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Üçgen Eşitsizliği ve Açı-Kenar Bağıntıları- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Üçgenler Orta 6 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Pisagor Bağıntısı- Föy-LGS 8. Sınıf Matematik Üçgenler Orta 7 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Tamsayılarda Toplama Ve Çıkarma-Föy 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Kolay 14 Temmuz 2019 İncele İndir
2019-2020 Tamsayılarda Çarpma Ve Bölme-Föy 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Kolay 14 Temmuz 2019 İncele İndir
2019-2020 Tamsayıların Tekrarlı Çarpımı-Üslü Sayılar-Föy 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Kolay 15 Temmuz 2019 İncele İndir
2019-2020 Tamsayılarda İşlemlerle Alakalı Problemler-Föy 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Kolay 15 Temmuz 2019 İncele İndir
2019-2020 Rasyonel Sayılar Ve Sayı Doğrusu-Föy 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar Kolay 16 Temmuz 2019 İncele İndir
2019-2010 Rasyonel Sayıları Farklı Gösterme Ve Sıralama-Föy 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar Kolay 17 Temmuz 2019 İncele İndir
Rasyonel Sayılarda 4 İşlem 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar ile İşlemler Kolay 28 Kasım 2018 İncele İndir
2019-2020 Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma Föy 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar ile İşlemler Orta 18 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Rasyonel Sayılarda Çarpma ve Bölme- Föy 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar ile İşlemler Orta 19 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Rasyonel Sayıların Kuvvetleri ve Çok Adımlı İşlemler-Föy 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar ile İşlemler Orta 20 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 Rasyonel Sayılarda Problemler-Föy 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar ile İşlemler Orta 21 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 cebirsel ifadelerde toplama-çıkarma-çarpma-föy 7. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Orta 22 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 örüntüler-föy 7. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Orta 22 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 denklem kurma7 7. Sınıf Matematik Eşitlik ve Denklem Kolay 9 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 denklem çözme 7. Sınıf Matematik Eşitlik ve Denklem Orta 9 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 denklem çözme problemleri 7. Sınıf Matematik Eşitlik ve Denklem Orta 16 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 oran kavramı7-föy 7. Sınıf Matematik Oran ve Orantı Kolay 19 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 oran problemleri 7. Sınıf Matematik Oran ve Orantı Kolay 7 Şubat 2020 İncele İndir
orantı-konu anlatımı 7. Sınıf Matematik Oran ve Orantı Orta 7 Aralık 2020 İncele İndir
2019-2020 üslü sayılar-föy 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Kolay 23 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 işlem önceliği-föy 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Orta 23 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 ortak çarpan parantezi ve dağılma-föy 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Orta 23 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 doğal sayı problemleri-föy 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Orta 23 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 çarpanlar ve katlar-föy 6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Kolay 24 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 asal sayılar ve asal çarpanlar-föy 6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 24 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 bölünebilme kuralları-föy 6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 25 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 ortak bölen-ortak kat-problem-föy 6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Kolay 26 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 kümeler-1 6. Sınıf Matematik Kümeler Orta 27 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 kümeler-2 6. Sınıf Matematik Kümeler Orta 27 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 tamsayılar-föy 6. Sınıf Matematik Tamsayılar Orta 28 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirleri karşılaştırma ve sıralama 6. Sınıf Matematik Kesirlerle İşlemler Orta 29 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirleri sayı doğrusunda gösterme 6. Sınıf Matematik Kesirlerle İşlemler Orta 29 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi 6. Sınıf Matematik Kesirlerle İşlemler Orta 30 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirlerde çarpma işlemi-föy 6. Sınıf Matematik Kesirlerle İşlemler Orta 31 Ağustos 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirlerde bölme işlemi-föy 6. Sınıf Matematik Kesirlerle İşlemler Orta 6 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirlerde sonuçları tahmin etme-föy 6. Sınıf Matematik Kesirlerle İşlemler Orta 7 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirlerde problemler-föy 6. Sınıf Matematik Kesirlerle İşlemler Orta 8 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirlerin ondalık gösterimleri-1 6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kolay 6 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimlerin çözümlenmesi 6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kolay 10 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimleri yuvarlama6 6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Orta 16 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimlerde çarpma işlemi 6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kolay 10 Ocak 2020 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimlerde bölme işlemi 6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Orta 27 Ocak 2020 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimlerde 4 işlem problemleri 6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kolay 7 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 oran-1-föy 6. Sınıf Matematik Oran Orta 11 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 birimli ve birimsiz oran-2-föy 6. Sınıf Matematik Oran Kolay 11 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 cebirsel ifadeler-1-föy 6. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Orta 13 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 cebirsel ifadeler-2-föy 6. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Orta 17 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 cebirseel ifadeler-3-föy 6. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Orta 21 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 araştırma sorusu ve sıklık tablosu-föy 6. Sınıf Matematik Veri Toplama ve Değerlendirme Kolay 24 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 sütun grafiği-föy 6. Sınıf Matematik Veri Toplama ve Değerlendirme Kolay 2 Mart 2020 İncele İndir
2019-2020 aritmetik ortalama-föy1 6. Sınıf Matematik Veri Analizi Orta 6 Mart 2020 İncele İndir
2019-2020 açıklık-föy-2 6. Sınıf Matematik Veri Analizi Kolay 6 Mart 2020 İncele İndir
2019-2020 açılar1-föy 6. Sınıf Matematik Açılar Kolay 12 Mart 2020 İncele İndir
2019-2020 tümler-bütünler ve ters açılar2-föy 6. Sınıf Matematik Açılar Kolay 12 Mart 2020 İncele İndir
2019-2020 üçgenin alanı-föy1 6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Orta 20 Mart 2020 İncele İndir
2019-2020 paralelkenarın alanını hesaplama-föy 6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Kolay 24 Mart 2020 İncele İndir
2019-2020 doğal sayılar-1 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Orta 8 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 doğal sayılar-2 föy 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Orta 10 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 örüntüler-föy 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Orta 11 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 16 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 toplama ve çıkarma işleminde verilmeyeni bulma 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 17 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 zihinden toplama ve çıkarma işlemi-föy 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 17 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 toplama ve çıkarma işleminde tahmin 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 18 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 doğal sayılarda çarpma işlemi-föy 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 18 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 bölme işlemi-föy 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 22 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 çarpma ve bölme işleminde verilmeyeni bulma 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 23 Eylül 2019 İncele İndir
2019-2020 çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 10 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 zihinden çarpma ve bölme işlemi 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Kolay 10 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 bölmede kalanı yorumlama 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Kolay 15 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 bir sayının karesi ve küpü 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 15 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 parantezli işlemler 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Kolay 15 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 dört işlem problemleri 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 19 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 birim kesirleri sıralama ve sayı doğrusunda gösterme 5. Sınıf Matematik Kesirler Kolay 19 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 tamsayılı ve bileşik kesirler 5. Sınıf Matematik Kesirler Kolay 20 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 tamsayılı ve bileşik kesirleri birbirlerine dönüştürme 5. Sınıf Matematik Kesirler Kolay 24 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 doğal sayı ile bileşik kesri karşılaştırma 5. Sınıf Matematik Kesirler Kolay 27 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 denk kesirler 5. Sınıf Matematik Kesirler Kolay 18 Kasım 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirlerde sıralama 5. Sınıf Matematik Kesirler Kolay 18 Kasım 2019 İncele İndir
2019-2020 çokluğun basit kesir kadarını bulma 5. Sınıf Matematik Kesirler Kolay 22 Kasım 2019 İncele İndir
2019-2020 basit kesri kadarı verilen çokluğun tamamını bulma 5. Sınıf Matematik Kesirler Kolay 22 Kasım 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi 5. Sınıf Matematik Kesirlerde İşlemler Kolay 25 Kasım 2019 İncele İndir
2019-2020 kesirlerde problemler 5. Sınıf Matematik Kesirlerde İşlemler Kolay 29 Kasım 2019 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterim ve kesirlerin ondalık gösterimi1 5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kolay 5 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimlerin basamak değerleri2 5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kolay 5 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimleri sıralama3 5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kolay 16 Aralık 2019 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme 5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kolay 3 Ocak 2020 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma 5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Kolay 6 Ocak 2020 İncele İndir
2019-2020 ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma problemleri-föy 5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Orta 27 Ocak 2020 İncele İndir
2019-2020 yüzdeler-1-föy 5. Sınıf Matematik Yüzdeler Kolay 10 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 yüzdeeler-2-föy 5. Sınıf Matematik Yüzdeler Kolay 10 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 bir çokluğun yüzdesini bulma-3-föy 5. Sınıf Matematik Yüzdeler Kolay 11 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 temel geometrik kavramlar-föy 5. Sınıf Matematik Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Kolay 13 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 iki noktanın birbirine göre konumları-föy-2 5. Sınıf Matematik Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Kolay 17 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 eşit doğru parçaları-föy-3 5. Sınıf Matematik Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Kolay 21 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 Açılar ve açı çeşitleri-föy 5. Sınıf Matematik Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Kolay 24 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 çokgenler-föy-1 5. Sınıf Matematik Üçgenler ve Dörtgenler Kolay 24 Şubat 2020 İncele İndir
2019-2020 açı ve kenarlarına göre üçgen çeşitleri föy 5. Sınıf Matematik Üçgenler ve Dörtgenler Kolay 9 Mart 2020 İncele İndir
2019-2020 dörtgenlerin özellikleri-föy 5. Sınıf Matematik Üçgenler ve Dörtgenler Kolay 24 Mart 2020 İncele İndir
2019-2020 üçgenlerde verilmeyen açıyı bulma 5. Sınıf Matematik Üçgenler ve Dörtgenler Orta 27 Mayıs 2020 İncele İndir
2019-2020 dörtgenlerde verilmeyen açıları bulma 5. Sınıf Matematik Üçgenler ve Dörtgenler Orta 27 Mayıs 2020 İncele İndir
Başlık Sınıf Ders Zorluk Eklenme Tarihi
Doping Lgs-1 8. Sınıf Matematik Orta 22 Kasım 2018 İncele İndir
2019-2020 DOPİNG DENEME 1 5. Sınıf Matematik Orta 11 Ekim 2019 İncele İndir
Başlık Sınıf Ders Zorluk Eklenme Tarihi
8.Sınıf 1. Dönem 1.Yazılı 8. Sınıf Matematik Orta 31 Ekim 2018 İncele İndir
8. Sınıf 1. Yazılı 8. Sınıf Matematik Kolay 15 Kasım 2018 İncele İndir
8.Sınıf Matematik 2.Yazılı 8. Sınıf Matematik Kolay 30 Aralık 2018 İncele İndir
1.Yazılı Sınav 7. Sınıf Matematik Orta 31 Ekim 2018 İncele İndir
1.Yazılı Sınav 6. Sınıf Matematik Orta 31 Ekim 2018 İncele İndir
Başlık Sınıf Ders Ünite Zorluk Eklenme Tarihi
Çarpan Ve Katlar 8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Asal Sayılar Ve Asal Çarpanlar 8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Ebob-Ekok Hesabı 8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Ebob-Ekok Problemleri Ve Aralarında Asallık 8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
2019-2020 çarpanlar ve katlar yeni nesil çalışma kağıdı 8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 31 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 asal çarpanlar yeni nesil çalışma kağıdı 8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 31 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 ebob-ekok ve problemler yeni nesil çalışma kağıdı 8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 31 Ekim 2019 İncele İndir
2019-2020 aralarında asal olma yeni nesil çalışma kağıdı 8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Orta 3 Kasım 2019 İncele İndir
Tam Sayıların Tamsayı Kuvveti Ve Çözümleme 8. Sınıf Matematik Üslü İfadeler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Üslü Sayılarda Çarpma Ve Bölme 8. Sınıf Matematik Üslü İfadeler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Bilimsel Gösterim Ve 10'un Farklı Kuvvetleri 8. Sınıf Matematik Üslü İfadeler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
2019-2020 tamsayıların kuvvetleri yeni nesil çalışma kağıdı 8. Sınıf Matematik Üslü İfadeler Orta 1 Kasım 2019 İncele İndir
Tamkare Olan Ve Tamkare Olmayan Sayılar 8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Kök İçine Alma Ve Kök Dışına Çıkarma 8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Orta 31 Ekim 2018 İncele İndir
Veri Analizi Test-Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Matematik Veri Analizi Kolay 2 Aralık 2018 İncele İndir
Olasılık Test Ve Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Matematik Basit Olayların Olma Olasılığı Kolay 12 Aralık 2018 İncele İndir
Cebirsel İfadelerde Terim-Katsayı-Sabit Terim 8. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Kolay 30 Aralık 2018 İncele İndir
Cebirsel İfadelerde Çarpma 8. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Kolay 30 Aralık 2018 İncele İndir
Pisagor Teoremi Çalışma Kağıdı 8. Sınıf Matematik Üçgenler Orta 23 Nisan 2019 İncele İndir
Tam Sayılarda Toplama Ve Çıkarma İşlemi 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Tamsayılarda Çarpma Ve Bölme 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Tamsayılarda 4 İşlem Problemleri 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Üslü Sayılar 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Rasyonel Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme Ve Farklı Gösterim 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Rasyonel Sayılarda Çok Adımlı İşlemler 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar ile İşlemler Orta 28 Kasım 2018 İncele İndir
Üslü Sayılar 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
İşlem Önceliği 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Parantezli İşlemler Ve Dağılma Özelliği 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Doğal Sayılarda 4 İşlem Problemleri 6. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Doğal Sayıların Okunuşu, Basamak, Bölük 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Sayı Örüntüleri 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir
Toplama İşlemi 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda İşlemler Orta 30 Ekim 2018 İncele İndir