6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları
Yusuf Yıldız
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Cograya nedir
Ela nas akbulut
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Bitki için nasıl bir yatırım önerileri yapılmalı
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Yerleşim yerlerine fabrika yapılmasının insanlara olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz etkilerindendir?
A) İnsanlar fabrikada iş imkânı bulabilirler.
B) Fabrika atıkları canlılara zarar verebilir.
C) Fabrikada üretilen mallar toplum hizmetine sunulur.
D) Üretilen malların satışından gelir elde edilir.
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
I. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden birisidir.

II. Ülkemiz dünyanın Kuzey yarım küresinde yer alır.

Yukarıda verilen cümleleri olgu ve görüş açısından değerlendiriniz?
A) Birinci cümle olgu, ikinci cümle görüş cümlesidir.
B) Birinci cümle görüş, ikinci cümle olgu cümlesidir.
C) Birinci ve ikinci cümleler her ikisi de görüş cümleleridir.
D) Birinci ve ikinci cümleler her ikisi de olgu cü
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Kavşaklarda trafik ışıklarının olmaması hem yayalara hem de sürücülere zorluk çıkarmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu daha iyi açıklar?
A) Bir olayın birden fazla nedeni vardır.
B) Bir olay birden fazla kişiyi etkileyebilir.
C) Olayların birden fazla sonucu olmaz.
D) Her olayı rahatça takip edebiliriz.
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
I. Farklı fikirler üretebilmek
II. Uygulanabilir çözümler sunabilmek
III. Özgün sorular ortaya koyabilmek

Numaralandırılmış ifadelerden han­gileri hayal gücü ile mümkündür?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Tarih öncesi dönemlerin aydınla­tılmasında aşağıdaki bilim dalla­rından hangisi daha çok çalışma yapar?
A) Hukuk
B) Felsefe
C) Arkeoloji
D) Psikoloji
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
….., üniversite-sanayi iş birliğiyle bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının güçlendirilmeleri amacıyla kurulur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?
A) Tübitak
B) Teknoparklar
C) Tüba
D) Türk Tarih Kurumu
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Kahve + Hurma = ?

Bu görsellere göre, “?” ile gösteri­len yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türkiye’nin İthal Ettiği Ürünler
B) Türkiye’de Yetişen Ürünler
C) Türkiye’de Çok Tüketilen Ürünler
D) Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Ürünler