6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları
havvanur kabaoğlu
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Aşağıdakilerden hangisi Türk tari­hinde demokrasi ile ilgili gelişme­lere örnek olarak gösterilemez?
A)Devlet işlerinin kurultayda görüşülüp son kararı padişahın vermesi
B)Tanzimat Fermanı ile padişahın yetkilerinin kısıtlanması
C)Osmanlı Devleti’nde padişahın ferman yayınlaması
D)Kadınlara 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkının veril­mesi
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Japonya’nın ihraç ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Otomotiv
B) Elektronik ürünler
C) Petrol
D) Balık ve su ürünleri
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Günümüzde yaşanan problemlerin başında popüler kültürün insan iliş­kilerini olumsuz etkilemesi geliyor. İnsanların sadece kendi çıkarları için mücadele etmesi bireysel ilişkileri ze­deliyor.

Popüler kültürün kısa sürede insanların hayatında etkili olmasının en büyük nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitapların etkisi
B) Gazete ve dergilerin etkisi
C) İnsanların birbirleriyle dostlukları­nın etkisi
D) Sosyal medyanın etkisi
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Türkiye’nin özellikle sebze ve meyve ihraç ederek yerine doğal gaz ithal ettiği ülke aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Yunanistan
B) Suudi Arabistan
C) Bulgaristan
D) Rusya
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
TIKA, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olarak yurt dışında bulunan ofisleri aracılığıyla birçok farklı alanda faaliyetlerinin geliştirilmesi ve devamlılığına yardımcı olur.

Aşağıdakilerden hangisi TİKA’nın faaliyet alanı içinde yer almaz?
A) Restorasyon
B) Asker, yardım
C) Eğitim
D) Sağlık
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Bir Batı Avrupa ülkesi olan Almanya’da yaşıyorum. Burada yaşam standartları ve kişi başına düşen milli gelir oldukça yüksektir.

Buna göre, Helga’nın yaşadığı ülke ile ilgili aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A)Sanayisi gelişmiştir.
B)Eğitim ve sağlık hizmetleri geliş­miştir.
C)İthalatı fazladır.
D)Ortalama yaşam süresi uzundur.
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Sanayi, ticaret ve ulaşımın geliştiği İstanbul’da nüfus fazla iken sanayi, ticaret, ulaşım ve turizmin gelişmediği … nüfus azdır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Hakkari’de
B) Şırnak’ta
C) Antalya’da
D) Yozgat’da
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
. Bilgisayar kullanımının yaygınlaş­ması
II. Cep telefonunun insanları gere­ğinden fazla meşgul etmesi
III. Bilim ve teknik alanında gelişmelerin yaygınlaşması

Yukarıdakilerden hangileri popü­ler kültürün hayatımıza olumsuz etkileri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Ülkemizde kuzey ve güney yönlerinde ulaşım imkanlarının zor olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A)Ülkemizin özel konumu
B)Dağların uzanış şekli
C)İklimin olumsuz etkisi
D)Komşu ülkelerin durumu
kerim sevinç
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Öğretmen: Ülkemizde un fabrikaları birçok bölgemizde vardır.
Bu durumun nedeni nedir?

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru ce­vap vermiştir?
A) Zekine: Ulaşım imkanının kolay olması
B) Okan: Buğday üretiminin ülke ge­nelinde yapılması
C) Latife: Kârlı bir yatırım olması
D) Kutay: Un fabrikası kurmanın kolay olması