8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soruları
Esmanur Deniz
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Cevap ne
Esmanur Deniz
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Doğruu mu
Hayrunnisa 🦋🦋🦋
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
23 Nisan 1920 - TBMM’nin açılması
• 1 Kasım 1922 - Saltanatın kaldırılması
• 29 Ekim 1923 - Cumhuriyetin ilanı
• 3 Mart 1924 - Halifeliğin kaldırılması
Verilen yenilikler aşağıdaki milli güç unsurlarından
hangisini geliştirmek için yapılmıştır?

A) Askeri Güç B) Siyasi Güç
C) Ekonomik Güç D) Sosyokültürel Güç
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
5-Mustafa Kemal, Hükümetin denetlenmesini ve mecliste farklı görüşlerin ortaya çıkmasını istiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yukarıdaki isteğini gerçekleştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biridir?
A) Çok Partili Hayata Geçiş denemeleri çalışmaları
B) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
C) Türk Medeni Kanununun Kabulü
D) Türk Dil ve Tarih Kurumunun kurulması
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Temeli Sivas kongresinde oluşturulan Anadolu ve Rumeli müdafaa-i Hukuk Cemiyetine dayanan 9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal tarafından kurulan partinin adı nedir?
A) Serbest Cumhuriyet Fırkası B) Demokrat Parti
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası D) Halk Fırkası
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
TBMM tarafından çıkarılan ve hükümete olağanüstü yetkiler veren “Takrir-i Sükun Kanunu” aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda çıkartılmıştır?
A) Menemen (Kubilay) Olayı
B)Şeyh Sait İsyanı
C) Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
D) Halifeliğin Kaldırılması
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
-“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
Mustafa Kemal, bu sözünü aşağıdaki hangi olaydan sonra söylemiştir?
A) Şeyh Sait İsyanı B) Menemen Olayı
C) İzmir Suikastı D) Sakarya Savaşı
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
2-Herkes istediği dine inanma ve istediği dinin ibadetlerini yerine getirme özgürlüğüne sahiptir.
- Yönetimde, hukukta ve eğitimde akılcılık ve bilimsellik esastır.
Yukarıda verilen bilgiler Atatürk’ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) Milliyetçilik B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
1-Aşağıda, Türk dış politikasının temel ilkeleri ile Atatürk'ün bu ilkeleri tanımlayan sözü verilmiştir.
“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz.”
Buna göre verilen ilkelerden hangisi yukarıda verilen söz ile eşleştirilirse doğru olur?

A) Akılcılık B) Barış
C) Mütekabiliyet D) Tam bağımsızlık