8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soruları
Hayrunnisa ???
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ece kurt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
hall mimarisi nedir
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
23 Nisan 1920 - TBMM’nin açılması
• 1 Kasım 1922 - Saltanatın kaldırılması
• 29 Ekim 1923 - Cumhuriyetin ilanı
• 3 Mart 1924 - Halifeliğin kaldırılması
Verilen yenilikler aşağıdaki milli güç unsurlarından
hangisini geliştirmek için yapılmıştır?

A) Askeri Güç B) Siyasi Güç
C) Ekonomik Güç D) Sosyokültürel Güç
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
5-Mustafa Kemal, Hükümetin denetlenmesini ve mecliste farklı görüşlerin ortaya çıkmasını istiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yukarıdaki isteğini gerçekleştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biridir?
A) Çok Partili Hayata Geçiş denemeleri çalışmaları
B) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
C) Türk Medeni Kanununun Kabulü
D) Türk Dil ve Tarih Kurumunun kurulması
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
TBMM tarafından çıkarılan ve hükümete olağanüstü yetkiler veren “Takrir-i Sükun Kanunu” aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda çıkartılmıştır?
A) Menemen (Kubilay) Olayı
B)Şeyh Sait İsyanı
C) Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
D) Halifeliğin Kaldırılması
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
2-Herkes istediği dine inanma ve istediği dinin ibadetlerini yerine getirme özgürlüğüne sahiptir.
- Yönetimde, hukukta ve eğitimde akılcılık ve bilimsellik esastır.
Yukarıda verilen bilgiler Atatürk’ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

A) Milliyetçilik B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
1-Aşağıda, Türk dış politikasının temel ilkeleri ile Atatürk'ün bu ilkeleri tanımlayan sözü verilmiştir.
“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz.”
Buna göre verilen ilkelerden hangisi yukarıda verilen söz ile eşleştirilirse doğru olur?

A) Akılcılık B) Barış
C) Mütekabiliyet D) Tam bağımsızlık
Ege Çelik
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
arkadaşlar acil!!!
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Devletlerarası sorunların çözümünde eşitliği dayanan dostluklar ve ittifaklar kurmayı
barışçıdır.
Gerçekleşmeyecek hedefler peşinde koşmayı reddeder.
gerçekçidir.
Ülke çıkarlarını ve halkın ilgi ve beklentilerini dikkate alır.
.................
boşluğa gelmesi gereken ilke hangisidir
a)eşitlikçidir b)yenilikçidir c)hukuka bağlıdır d)milli güce dayanır.
esra söğüt
8. Sınıf / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Aşar vergisinin kaldırılması
- Ucuz ve kaliteli tohum dağıtılması
- Kooperatifliğin yaygınlaştırılması
- Toprak reformunun yapılması
Verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?