Mete Tuncer adlı üyenin cevapladığı sorular
havvanur kabaoğlu
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Osmanlı Devleti’nde Kanun-u Esasi’nin ilanı ile Mebusan ve Ayan meclisleri açılarak halk ilk kez yönetime katılmıştır.

Osmanlı’da görülen bu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monarşi
B) Demokrasi
C) Teokrasi
D) Meşrutiyet
nisa nur aktaş
6. Sınıf / İngilizce
all nedir