Şevval Merve Turgud
7. Sınıf / Fen Bilimleri
çok zor karışımlarla ilgili soru sorar mısınız ltfn
Neslihan KOLCU
Aşağıdakilerden hangisi karışım için yanlıştır?

A) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
B) Karışımlar fiziksel yolla meydana gelir.
C) Karışımlar saf maddelerdir.
D) Karışımı oluşturan maddelerin belirli bir oranı yoktur.
Hafsa Çatılı
Kütlece %'lik 100 gram şeker çözeltisininde kaç gram şeker çözülmüştür?

A ) 25
B ) 50
C ) 125
D ) 150


-----------------------------
Cevap: C
Fearless Girl
1)Homojen karışımlar ile ilgili,
I. Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın
her yerinde aynı değildir.
II. Tebeşirli su, zeytinyağı-su karışımı örnek verilebilir.
III. Bu karışımı oluşturan maddeler farklı oranda
bir araya gelebilir.
verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) II ve III
2)Fen Bilimleri Öğretmeni, karışımları öğrencilerin daha iyi
öğrenebilmesi için aşağıdaki malzemeleri kullanarak deneyler
yapmaktadır.
MALZEMELER:BOŞ CAM KAP-SU-K VE L MADDESİ-DAMLALIK
Boş özdeş cam kaplara eşit miktarda su döküyor. Damlalık
yardımıyla K ve L maddelerinden yeterince alarak sırasıyla cam kaplara ekleyerek çalkalıyor.Çalkalama işlemi sonrası öğrenciler cam kaplarda oluşan karışımları inceliyor.
İnceleme sonunda cam kapların birinde iki farklı madde
görürken, diğer kapta tek bir madde görmüşlerdir. Öğretmen
öğrencilerden “Bu kaplarda oluşan karışımlara ait örnekler
içeren kartlar hazırlamanızı istiyorum.” şeklinde ödev veriyor.
Öğrencilerden birinin hazırladığı kartlar aşağıdaki gibidir.
A KARTI:SÜT-ALKOLLÜ SU-TUZLU SU-TENTÜRDİYOT-KOLONYA-ÇELİK
B KARTI:AYRAN KUMLU SU BENZİNLİ SU-ZEYTİNYAĞLI SU-SİS ÇAMUR
Yapılan deneye ve öğrencinin hazırladığı kartlar için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Öğrencinin hazırladığı B kartı heterojen karışımlara
örnektir.
B) Öğrencinin hazırladığı A kartındaki süt, B kartına
yazılırsa A kartı çözeltilere örnektir.
C) Öğrencinin hazırladığı B kartındaki ayran, A kartına
yazılırsa B kartı adi karışımlara örnektir.
D) Öğrencinin hazırladığı A kartındaki süt ve tendürdiyot,
B kartına yazılırsa A kartı homojen, B kartı heterojen
karışımlara örnektir.
BAŞARILAR:))YILDIZ VERİRSEN SEVİNİRİM...
Eda Gül Akyılmaz
Yıldızlı Cevap
Çok zor değil ama knk yani bulabildiğim en zor soru bu
NİSA HAMAMCI
Yıldızlı Cevap
SELAM ŞAMPIYON;
Aşağıdakilerden hangisi karışım için yanlıştır?

A) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
B) Karışımlar fiziksel yolla meydana gelir.
C) Karışımlar saf maddelerdir.
D) Karışımı oluşturan maddelerin belirli bir oranı yoktur.

IYI DERSLER
INŞALLAH YARDIMCI OLMUŞUMDUR. ^_^
Soru Cevap Ana Sayfa