Hilal üzel
10. Sınıf / Tarih
oğuz Türklerinin Anadoluya göç etme nedenleri
ACİL!!!
Remzi Sarı
Yıldızlı Cevap
Özellikle Moğol baskısından dolayı göç etmişlerdir. Ancak bundan hemen önce Harzemşahların baskısı söz konusudur. Mesela Ahlat kentini işgal etmişlerdir. Zaten bu sebeple A.Selçuklu ile Harzemşahlar arasında Yassı Çemen savaşı yaşanıyor ve Selçuklu savaşı kazanıyor.
Soru Cevap Ana Sayfa