Meryem Nur Demir
11. Sınıf / Tarih
Hangi antlaşma osmanlı devletinin avusturya üzerinde siyasi üstünlük kurduğu son antlaşmadır?
Mehmet Demir
Yıldızlı Cevap
zivatorak antlaşması
Zitvatorok Antlaşması Kısaca Özeti

11 Kasım 1606 yılında Osmanlı Devleti ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanan bir antlaşmadır. 1593-1606 yılları arasındaki Osmanlı-Avusturya savaşının savaşını sonlandıran bir barış antlaşmasıdır.Avusturya Arşidüklüğü ve Osmanlı Devleti 15 sene süregelen bir savaştan sonra yorgun düşmüşlerdi. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nde Celali İsyanları baş göstermeye başlamıştı. Mütalâa görüşmelerini Derviş Paşa idare ediyordu. I.Ahmed ise Avusturya kralının kendisine eşit sayılmasını ilk baştan itibaren kabul etmek istemiyordu. Ancak bu maddenin yalnızca kağıtta kalacağı düşüncesiyle ve Celali İsyanları sebebiyle kabul etmiştir.

I. Ahmed ve Arşidük II.Rudolf imzalanmıştır. Bu antlaşma Estergon-Komorin arasından bulunan Zsitva suyunun Tuna Nehri’ne döküldüğü yerde imzalanmıştır. 1533 yılındaki İstanbul Antlaşması ile kazanılan 'Avusturya arşidükü Osmanlı Devleti’nin sadrazamına denktir' maddesi Zitvatorok Antlaşması ile kaybedilmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Avrupa üzerindeki ilerleyişi de durmuştur.
Yüsra Demir
zivatorak antlaşmasıdır.

Zitvatorok Antlaşması Kısaca Özeti

11 Kasım 1606 yılında Osmanlı Devleti ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanan bir antlaşmadır. 1593-1606 yılları arasındaki Osmanlı-Avusturya savaşının savaşını sonlandıran bir barış antlaşmasıdır.Avusturya Arşidüklüğü ve Osmanlı Devleti 15 sene süregelen bir savaştan sonra yorgun düşmüşlerdi. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nde Celali İsyanları baş göstermeye başlamıştı. Mütalâa görüşmelerini Derviş Paşa idare ediyordu. I.Ahmed ise Avusturya kralının kendisine eşit sayılmasını ilk baştan itibaren kabul etmek istemiyordu. Ancak bu maddenin yalnızca kağıtta kalacağı düşüncesiyle ve Celali İsyanları sebebiyle kabul etmiştir.

I. Ahmed ve Arşidük II.Rudolf imzalanmıştır. Bu antlaşma Estergon-Komorin arasından bulunan Zsitva suyunun Tuna Nehri’ne döküldüğü yerde imzalanmıştır. 1533 yılındaki İstanbul Antlaşması ile kazanılan 'Avusturya arşidükü Osmanlı Devleti’nin sadrazamına denktir' maddesi Zitvatorok Antlaşması ile kaybedilmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Avrupa üzerindeki ilerleyişi de durmuştur.
Remzi Sarı
Arkadaşlar hayır Zitvatorok değil. Zitvatorok ile mütekabiliyet (denklik) sağlanıyor. Oysa 1533 İstanbul anlaşması, siyasi üstünlük kurulan son anlaşmadır. Lütfen dikkat
Soru Cevap Ana Sayfa