Derin Esendal
5. Sınıf / Matematik
arkadaşlar soruma cevap verir misiniz?
Hayrunnisa 🦋🦋🦋
Yıldızlı Cevap
Eylül Su Cuci
Yıldızlı Cevap
Doğru cevap 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 arkadaşımızın dediği gibi C şıkkidir. 🎲
👉Just'1 Abdullah Güneşlen✔
25 ile 8'i Çıkartırız 17 %25 %100 'in Çeyregi olduğuna göre 17 'yi 4 ile çarparak 17x4=64 Bulabiliriz

LÜTFEN YILDIZ AT :)
Soru Cevap Ana Sayfa