Rukiye Zeynep Murat
7. Sınıf / Sosyal Bilgiler
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim
SENA???????? SENO
Osmanlı devletinde ıslahat haraketleri beş temel alanda düzenlemeler getiriyordu. İslam hukuku ve geleneksel kurumlara ilaveten Batı hukuku ve kurumlarında yapılan düzenlemeler, ekonomi, askeriye, eğitim ve edebiyat, sanat alanında öngörülen düzenlemeleri içeriyordu. Osmanlı yenilikçileri ordunun ıslahından başlayarak, eğitim kurumlarını düzenlemek, ekonomik plan kurmak gibi her alanda düşünceyi olarak gördü. Bunun sonucu olarak reformlar, sorunların derinliğine inmekten ve teorik çerçevesini oluşturmaktan çok prakmatik amaçlar çerçevesinde yapılmıştır.
Yeni ortaya çıkan kurumlar:
Mekteb-i Tıbbiye
Posta Nezareti
ZİRAAT BANKASI
YILDIZLAR MISIN NOLUR
musa oğuzhan
Osmanlı. Devleti
Soru Cevap Ana Sayfa