🔰Sherlock 🔎Holmes🔍
8. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din ve hayatı anlatana yıldız anlamıyla
Irmak Önat
8. Sınıf 3. Ünite: DİN VE HAYAT
1. Din, Birey ve Toplum
• İnsan, varlıklar dünyasında yaşar.
• Görünen dünyayı duyu organları
vasıtasıyla ve geliştirdiği araçlarla inceler.
• İnsan aklı sadece görünen dünyayı değil,
duyular ötesi âlemi de merak eder ve bu
âleme ilişkin sorular sorar.
• Göklerdeki mükemmel yaratılışı, dünya
üzerindeki eşsiz güzelliği, evrendeki sonsuz
düzeni fark eden insan sorgulamaya devam
eder ve şu soruları sorar:
 Evreni kim yarattı?
 Bu mükemmel düzeni kim sağlıyor?
 İnsan niçin var edildi?
 Bu varlıkların sonu ne olacak?
• İnsanın bu ve benzeri tüm sorularına din
cevap verir.
• İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl
doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları
da doğuştandır. Bu nedenle insandaki
inanma ihtiyacı da fıtrîdir.
• İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir
varlığa güvenme, ona sığınma ve
ondan yardım isteme eğilimi vardır.
• “Hakka yönelen bir kimse olarak
yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları
üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun.
Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme
yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat
insanların çoğu bilmezler."
(Rûm suresi, 30. ayet.)
• İslam dini bunu her alanda ve hayatın her
aşamasında tevhid vurgusuyla öne çıkarır.
• İslam’da Allah’ın varlığına ve birliğine
inanılması istenirken O’na hiçbir şeyi ortak
koşmamak ve yalnızca O’na kulluk edip
ancak O’ndan yardım dilemek emredilir.
• Din bireyin yaşamına anlam katar.
• İnancı sayesinde insan neye, nasıl ve
ne kadar değer vereceğini bilir.
• Din, ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük
isteğine de cevap vererek ölümün bir
son olmadığını ve ölüm sonrasında
hayatın devam edeceğini haber verir.

2. Dinin Temel Gayesi
• Dinin temel gayesi; insanların dünya
ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
“Allah esenlik yurduna çağırır ve
dilediğini doğru yola iletir.”
(Yûnus suresi, 25. ayet.)
Canın korunması
Aklın korunması
Neslin korunması
Malın korunması
Dinin korunması

Canın korunması
Canın korunması İslam dinine göre
en temel haktır
Neslin korunması
Neslin korunması toplumun devamı
için bir zorunluluktur.

Aklın korunması
Kişinin dinen mükellef olabilmesi için
akıl sağlığının yerinde olması gerekir.
Soru Cevap Ana Sayfa