Nevra İnci Altınsuyu
5. Sınıf / İngilizce
Write the first five words from the third ünit with their meanings
(write carefully)
Sdk  bkş  Elif Soylu
Yıldızlı Cevap
5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeler 5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Anlamları
games and hobbies oyunlar ve hobiler
play hopscotch sek sek
ride a horse at binmek
play dodgeball yakartop
skip rope ip atlamak
play Chinese whispers Kulaktan kulağa fısıldama oyunu
play table tennis masa tenisi
take photos fotoğraf çekmek
go fishing balık tutmak
ride a bike bisiklet sürmek
blind man’s buff körebe
camping kamp yapmak
playing marbles gulle oynamak
hide and seek saklambaç
Country ülke
age yaş
collecting stamps pul toplamak
sculpting heykel yontmak
ice skating buz pateni
swim yüzmek
hate nefret etmek
soccer futbol
play chess satranç oynamak
run koşmak
fast hızlı
touch dokunmak
need ihtiyacı olmak
a piece of paper bir parça kağıt
fold katlamak
shape şekil vermek
draw çizmek
squares kareler
ground yer
jump zıplamak
count saymak
try çalışmak, denemek
find aramak, bulmak
friends arkadaşlar
racket raket
ball top
origami origami (japan kağıt katlama sanatı)
play tic-tac-toe sos oyunu oynamak
go hiking dağ yürüyüşü
do roller skating paten
play checkers dama oynamak
climb mountains dağa tırmanmak
puzzles yapboz
baseball beyzbol
knitting örgü örmek
marble misket
seesaw tahterevalli
swing salıncak


O KADAR UĞRAŞTIM YILDIZ
Soru Cevap Ana Sayfa