Zeynep Nehir Yalçıner
5. Sınıf / İngilizce
10.ünitenin kelimelerini en çok yazana yıldızlı cevap
🌷ELA ÖZKIRMAZ🌷
Yıldızlı Cevap
national festivals milli bayramlar
country ülke
clean temizlemek
the house ev
read okumak
poem şiir
perform folk dance halk dansı yapmak
give presents to someone birine hediye vermek
walk in the parade geçit töreninde yürümek
visit relatives akrabaları ziyaret etmek
wear costumes kostüm giymek
make traditional food geleneksel yemek yapmak
decorate places yerleri süslemek
Republic day Cumhuriyet günü
Children’s day Çocuklar günü
Victory day Zafer günü
I hope umarım
everything herşey
april nisan
tomorrow yarın
exciting day heyecan verici gün
because çünkü
celebrate kutlamak
different farklı
countries ülkeler
stay kalmak
wear giymek
traditional clothes geleneksel kıyafetler
dance dansetmek
sing songs şarkılar söylemek
decorate dekore etmek
flags bayraklar
balloons balonlar
watch izlemek
firework shows havai fişek gösterileri
next year gelecek yıl
best wishes en iyi dileklerimle
May Mayıs
guests misafirler
China Çin
Chinese New Year Çin Yeni Yılı
tomorrow yarın
national festival ulusal bayram
doors kapılar
windows pencereler
red paper-cuts kırmızı kağıt kesikleri
big family meals büyük aile yemekleri
money para
red envelopes kırmızı zarflar
dragon and lion costumes ejderha ve aslan kostümleri
Great Harika
independence day özgürlük günü
Cool güzel
cartoons çizgi filmler
special meals özel yemekler
vegetables sebze yemekleri
barbecues barbekü
lunch öğle yemeği
everywhere heryer
flowers çiçekler
concerts konserler
baseball tournaments beyzbol turnuvası
exciting heyecan verici
pop concert pop konseri
Of course Tabiki
See you Görüşürüz
The book kitap
page sayfa
office ofis
town kasaba
The Eiffel Tower Eyfel Kulesi
meters tall metre uzunluğunda
Candy Şeker
Calendar Takvim
Present hediye
Party Parti
Eid Bayram
Eleven Onbir
Fine İyi
Ramadan Ramazan
seven yedi
birthday doğumgünü
balloon balon
Youth ve Sports Day Gençlik ve Spor Günü
describe anlatmak
soldiers askerler
diwali hint festivali
easter paskalya
halloween cadılar bayramı
thanksgiving şükran günü
carve oyma ile süslemek
pumpkin bal kabağı
trick or treat şaka mı şeker mi?
christmas yılbaşı
bunny tavşan
egg hunting: yumurta avlamak
BAŞARILAR
İrem Sena AYHAN
Yıldızlı Cevap
children’s day: çocuk bayramı
chinese new year: çin yeni yılı
independence day: bağımsızlık bayramı
national festival: ulusal bayram
ramadan feast: ramazan bayramı
republic day: cumhuriyet bayramı
sacrifice feast: kurban bayramı
victory day: zafer bayramı
youth and sports day: gençlik ve spor bayramı
celebrate: kutlamak
clean the house: evi temizlemek
decorate place: mekanı süslemek
give money in red envelope:kırmızı zarfta para vermek
give present: hediye vermek
have family meal: ailece yemek yemek
have fun: eğlenmek
have parade: geçit töreni yapmak
make traditional food: geleneksel yemek yapmak
perform folk dance: halkoyunu oynamak
read poem: şiir okumak
sing song: şarkı söylemek
stay at home: evde kalmak
use: kullanmak
visit relatives: akrabaları ziyaret etmek
walk in the parade: geçit töreninde yürümek
want to: istemek
watch firework shows: havaifişek gösterisi izlemek
wear costume: kostüm giymek
calender: takvim
candy: şeker
celebratiıon: kutlama
concert: konser
everywhere: her yer
firework: havai fişek
flag: bayrak
guest: konuk, misafir
relatives: akrabalar
street: sokak
tomorrow: yarın
tournaments: turnuva
also: ayrıca
best wishes: en içten dileklerimle
dear : sevgili
different: farklı
exciting: heyecan verici
great: harika
how long: ne kadar süre
I hope: umarım
nice: güzel, hoş
of course: tabiî ki
see you: görüşürüz
take care: kendine iyi bak
traditional: geleneksel
when: ne zaman
Gül İNAN
children’s day: çocuk bayramı

chinese new year: çin yeni yılı

independence day: bağımsızlık bayramı

national festival: ulusal bayram

ramadan feast: ramazan bayramı

republic day: cumhuriyet bayramı

sacrifice feast: kurban bayramı

victory day: zafer bayramı

youth and sports day: gençlik ve spor bayramı
celebrate: kutlamak

clean the house: evi temizlemek

decorate place: mekanı süslemek

give money in red envelope:kırmızı zarfta para vermek

give present: hediye vermek

have family meal: ailece yemek yemek

have fun: eğlenmek

have parade: geçit töreni yapmak

make traditional food: geleneksel yemek yapmak

perform folk dance: halkoyunu oynamak

read poem: şiir okumak

sing song: şarkı söylemek

stay at home: evde kalmak

use: kullanmak

visit relatives: akrabaları ziyaret etmek

walk in the parade: geçit töreninde yürümek

want to: istemek

watch firework shows: havaifişek gösterisi izlemek

wear costume: kostüm giymekcalender: takvim

candy: şeker

celebratiıon: kutlama

concert: konser

everywhere: her yer

firework: havai fişek

flag: bayrak

guest: konuk, misafir

relatives: akrabalar

street: sokak

tomorrow: yarın

tournaments: turnuva

also: ayrıca

best wishes: en içten dileklerimle

dear… : sevgili …

different: farklı

exciting: heyecan verici

great: harika

how long: ne kadar süre

I hope: umarım

nice: güzel, hoş

of course: tabiî ki

see you: görüşürüz

take care: kendine iyi bak

traditional: geleneksel

when: ne zaman
Nehir DÖNMEZ
national festivals milli bayramlar
country ülke
clean temizlemek
the house ev
read okumak
poem şiir
perform folk dance halk dansı yapmak
give presents to someone birine hediye vermek
walk in the parade geçit töreninde yürümek
visit relatives akrabaları ziyaret etmek
wear costumes kostüm giymek
make traditional food geleneksel yemek yapmak
decorate places yerleri süslemek
Republic day Cumhuriyet günü
Children’s day Çocuklar günü
Victory day Zafer günü
I hope umarım
everything herşey
april nisan
tomorrow yarın
exciting day heyecan verici gün
because çünkü
celebrate kutlamak
different farklı
countries ülkeler
stay kalmak
wear giymek
traditional clothes geleneksel kıyafetler
dance dansetmek
sing songs şarkılar söylemek
decorate dekore etmek
flags bayraklar
balloons balonlar
watch izlemek
firework shows havai fişek gösterileri
next year gelecek yıl
best wishes en iyi dileklerimle
May Mayıs
guests misafirler
China Çin
Chinese New Year Çin Yeni Yılı
tomorrow yarın
national festival ulusal bayram
doors kapılar
windows pencereler
red paper-cuts kırmızı kağıt kesikleri
big family meals büyük aile yemekleri
money para
red envelopes kırmızı zarflar
dragon and lion costumes ejderha ve aslan kostümleri
Great Harika
independence day özgürlük günü
Cool güzel
cartoons çizgi filmler
special meals özel yemekler
vegetables sebze yemekleri
barbecues barbekü
lunch öğle yemeği
everywhere heryer
flowers çiçekler
concerts konserler
baseball tournaments beyzbol turnuvası
exciting heyecan verici
pop concert pop konseri
Of course Tabiki
See you Görüşürüz
The book kitap
page sayfa
office ofis
town kasaba
The Eiffel Tower Eyfel Kulesi
meters tall metre uzunluğunda
Candy Şeker
Calendar Takvim
Present hediye
Party Parti
Eid Bayram
Eleven Onbir
Fine İyi
Ramadan Ramazan
seven yedi
birthday doğumgünü
balloon balon
Youth ve Sports Day Gençlik ve Spor Günü
describe anlatmak
soldiers askerler
diwali hint festivali
easter paskalya
halloween cadılar bayramı
thanksgiving şükran günü
carve oyma ile süslemek
pumpkin bal kabağı
trick or treat şaka mı şeker mi?
christmas yılbaşı
bunny tavşan
egg hunting: yumurta avlamak
children’s day: çocuk bayramı
chinese new year: çin yeni yılı
independence day: bağımsızlık bayramı
national festival: ulusal bayram
ramadan feast: ramazan bayramı
republic day: cumhuriyet bayramı
sacrifice feast: kurban bayramı
victory day: zafer bayramı
youth and sports day: gençlik ve spor bayramı
celebrate: kutlamak
clean the house: evi temizlemek
decorate place: mekanı süslemek
give money in red envelope:kırmızı zarfta para vermek
give present: hediye vermek
have family meal: ailece yemek yemek
have fun: eğlenmek
have parade: geçit töreni yapmak
make traditional food: geleneksel yemek yapmak
perform folk dance: halkoyunu oynamak
read poem: şiir okumak
sing song: şarkı söylemek
stay at home: evde kalmak
use: kullanmak
visit relatives: akrabaları ziyaret etmek
walk in the parade: geçit töreninde yürümek
want to: istemek
watch firework shows: havaifişek gösterisi izlemek
wear costume: kostüm giymek
calender: takvim
candy: şeker
celebratiıon: kutlama
concert: konser
everywhere: her yer
firework: havai fişek
flag: bayrak
guest: konuk, misafir
relatives: akrabalar
street: sokak
tomorrow: yarın
tournaments: turnuva
also: ayrıca
best wishes: en içten dileklerimle
dear : sevgili
different: farklı
exciting: heyecan verici
great: harika
how long: ne kadar süre
I hope: umarım
nice: güzel, hoş
of course: tabiî ki
see you: görüşürüz
take care: kendine iyi bak
traditional: geleneksel
when: ne zaman
Soru Cevap Ana Sayfa