Poyraz Bagca
7. Sınıf / İngilizce
9. ünite kelimelerini atabilirmisiniz[ilk ikiye yıldız]
XxØⱫ₳₴Ⱡ₳₦ ₳ⱤĐ₳xX
Yıldızlı Cevap
affect weather: havayı etkilemek

avoid using private cars: özel araç kullanımından kaçınmak

breathe: nefes almak

build houses: ev inşa etmek

buy fur: kürk satın almak

cause: sebep olmak

clean up the beach: sahili temizlemek

collect rubbish: çöp toplamak

create natural reserves: doğal kaynaklar oluşturmak

create wildlife parks: vahşi yaşam parkları oluşturmak

cut down trees: ağaçlaı kesmek

decrease: düşmek

destroy environment: çevreyi yok etmek

destroy natural habitat: doğal yaşam alanını yok etmek

die: ölmek

disappear forever: sonsuza kadar yok olmak

drop litter: çöp atmak

eat junk food: abur cubur yiyecek yemek

expand: genişlemek, genişletmek

find food: yiyecek bulmak

grow your own vegetable: kendi sebzeni yetiştirmek

harm animals: hayvanlara zarar vermek

heat: ısıtmak

increase: artmak

increase: artmak

keep enviroenment clean: çevreyi temiz tutmak

keep tap running: musluğu açık tutmak

kill: öldürmek

leave the lights on: ışıkları açık bırakmak

make your own compost: kendi gübresini yapmak

organize a campaign: kampanya organize etmek

organize a clean up campaign: temizleme kampanyası düzenlemek

plant: dikmek

pollute: kirletmek

pour chemicals: kimsyasalları dökmek

protect endangered species: nesli tehlikede olan türleri korumak

protect habitats of animals: hayvanların doğal yaşam alanlarını korumak

put olar panels on roof: çatıya güneş paneli koymak

recycle rubbish: çöpleri geri dönüştürmek

recylce paper, glass and bottle: kağıt, cam ve şişeyi geri dönüştürmek

reduce carbondioxide: karbondioksiti azaltmak

reduce: azaltmak

respect environment: çevreye saygı duymak

responsible for … : … dan sorumlu olmak

run: (suyun) akması, akmak

save energy: enerji tasarrufu yapmak

save money and electricity: para ve enerji tasarrufu yapmak

take action: önlem almak

take care of: dikkat etmek, ilgilenmek

take part: yer almak

threaten: tehdit etmek

throw away books: kitapları atmak

throw rubbish: çöp atmak

try: yapmaya çalışmak, denemek

turn down heater: ısıtıcıyı kısmak

turn off: kapatmak

turn on: açmak

use public transportation: toplu taşıma kullanmak

use renewable energy: yenilenebilir enerji kullanmak

use solar energy: güneş enerjisi kullanmak

waste: boşa harcamak

Not: Biraz fazla yazdım
Esra ÇELİK
Yıldızlı Cevap
affect weather: havayı etkilemek
avoid using private cars: özel araç kullanımından kaçınmak
breathe: nefes almak
build houses: ev inşa etmek
buy fur: kürk satın almak
cause: sebep olmak
clean up the beach: sahili temizlemek
collect rubbish: çöp toplamak
create natural reserves: doğal kaynaklar oluşturmak
create wildlife parks: vahşi yaşam parkları oluşturmak
cut down trees: ağaçlaı kesmek
decrease: düşmek
destroy environment: çevreyi yok etmek
destroy natural habitat: doğal yaşam alanını yok etmek
die: ölmek
disappear forever: sonsuza kadar yok olmak
drop litter: çöp atmak
eat junk food: abur cubur yiyecek yemek
expand: genişlemek, genişletmek
find food: yiyecek bulmak
grow your own vegetable: kendi sebzeni yetiştirmek
harm animals: hayvanlara zarar vermek
heat: ısıtmak
increase: artmak
increase: artmak
keep enviroenment clean: çevreyi temiz tutmak
keep tap running: musluğu açık tutmak
kill: öldürmek
leave the lights on: ışıkları açık bırakmak
make your own compost: kendi gübresini yapmak
organize a campaign: kampanya organize etmek
organize a clean up campaign: temizleme kampanyası düzenlemek
plant: dikmek
pollute: kirletmek
pour chemicals: kimsyasalları dökmek
protect endangered species: nesli tehlikede olan türleri korumak
protect habitats of animals: hayvanların doğal yaşam alanlarını korumak
put olar panels on roof: çatıya güneş paneli koymak
recycle rubbish: çöpleri geri dönüştürmek
recylce paper, glass and bottle: kağıt, cam ve şişeyi geri dönüştürmek
reduce carbondioxide: karbondioksiti azaltmak
reduce: azaltmak
respect environment: çevreye saygı duymak
responsible for … : … dan sorumlu olmak
run: (suyun) akması, akmak
save energy: enerji tasarrufu yapmak
save money and electricity: para ve enerji tasarrufu yapmak
take action: önlem almak
take care of: dikkat etmek, ilgilenmek
take part: yer almak
threaten: tehdit etmek
throw away books: kitapları atmak
throw rubbish: çöp atmak
try: yapmaya çalışmak, denemek
turn down heater: ısıtıcıyı kısmak
turn off: kapatmak
turn on: açmak
use public transportation: toplu taşıma kullanmak
use renewable energy: yenilenebilir enerji kullanmak
use solar energy: güneş enerjisi kullanmak
waste: boşa harcamak
-2-
bottle: şişe
chemicals from factories: fabrikalardan atılan kimayasal
clean air: temiz hava
climate change: iklim değişikliği
climate: iklim
deforestation: ormanları yok etme
desert: çöl
destruction of forest: ormanını yok edilmesi
earth: dünya
engine: motor
environmental problems: çevresel problemler
factory: fabrika
flooding: sel
global warming: küresel ısınma
greenhouse: sera
houshold waste: evsel atık
hunted animals: avlanmış hayvanlar
lake: göl
litter: çöp
major change: büyük değişim
melting ice: eriyen buz
ocean: okyanus
planet: gezegen
polluted beach: kirletilmiş sahiller
pollution: kirlilik
rainforest: yağmur ormanları
river: ırmak
rubbish: çöp
sailing boat: yelkenli
sea: deniz
seed: tohum
speed: hız
stand by: bekleme modu
temperature: sıcaklık
trouble: sorun
unleaded petrol: kurşunsuz benzin
used up resources: bitmiş kaynaklar
volunteers: gönüllüler
wasting energy: enerjiyi boşa harcama
water mill: su değirmeni
wind mill: rüzgar gülü
wind: rüzgar

-3-
dangerous: tehlikeli
eco-friendly: çevre dostu
endangered: nesli tükenme tehlikesi altında olan
extinct: nesli tükenmiş
harmful: zararlı
renewable: yenilenebilir
responsible: sorumlu

-4-
all: hepsi, bütün, tüm
also: ayrıca
because of … : … den dolayı
everybody: herkes
myself: kendim
nobody: hiç kimse
together: birlikte
too much: çok fazla
yourself: kendin
BAŞARILAR
Soru Cevap Ana Sayfa