esra söğüt
8. Sınıf / İngilizce
Jack: ...................................?

Henry: I’m sorry but it’s not my responsibility.

a) Do you help with the household chores at home?

b) Who is responsible for setting the table?

c) Does your father pay the bills in your house?

d) Do you mind doing the washing up?
yazan yaldızlanır
medine katar
Cevap d çunkü şıkta bulasik yıkamadan bahsediyor ve oda diyor ki üzgunüm ama o benim görevim deyil
Kanivar Aydın
D çünkü orda bulaşik yıkamak diyor o da diyorki benim görevim
Değil
Soru Cevap Ana Sayfa