Merve Çalağır
6. Sınıf / İngilizce
Arkadslar 5. Unite kelimelerini verebilirmisiniz ingilizce
💜ELA ÖZKIRMAZ💜
at the fair/ lunaparkta
warm up/ısınma
Find the words / Kelimeleri bul
surprised/ şaşırmış
anxious/sinirli
happy / mutlu
scared /korkmuş
sleepy /uykulu
excited/heyecanlı
upset/ üzgün
bored sıkıcı
moody huysuz
The Ghost Train hayalet tren
Ferris Wheel dönme dolap
The House of Funny Mirrors Eğlenceli aynalar evi
Roller Coaster hızlı tren
Bumper Cars çarpışan arabalar
Chairoplane döner salıncak
She feels scared korkmuş hissediyor
How do they feel? nasıl hissediyorsun
Listen to the CD and circle Cd’yi dinle ve yuvarlak içine al
the carousel atlıkarınca
fantastic inanılmaz
dull donuk, sıkıcı
boring sıkıcı
try out denemek
money runs out para bitmek
express ekspress
your feelings hislerin
exciting heyecanlı
hate nefret etmek
horrible korkunç
crazy çılgın
amazing şaşırtıcı
adjectives sıfat
box kutu
frightening korkutucu
thrilling heyecan verici
Let’s go to fair haydi lunaparka gidelim
It’s a good idea iyi fikir
fun eğlence
I agree with you seninle aynı fikirdeyim
I like both of them ikisinide sevdim
terrifying korkutucu
Suggest önermek
Disagree katılmıyorum
ticket bilet
Look at the sign tabelaya bak
not suitable uygun değil
Fasten bağlamak
seat belt emniyet kemeri
Pets evcil hayvan
not allowed izin verilmez
For General Audiences genel izleyici için
Don’t take photos fotoğraf çekmeyin
amazing weekend muhteşem haftasonu
in the downtown şehir merkezinde
exciting activities heyecan verici faaliyetler
questionnaire anket
opinions fikirler
likes/beğenmek
dislikes / beğenmemek
Follow/takip etmek
the steps/ adımlar
below/aşağıda
big wheel/ büyük tekerlek
nervous/ gergin
skeleton/ iskelet
vampir/vampir
bumper cars/çarpışan arabalar
boat swing/ sallanan gemi
chair swing/dönen sandalye
cup and saucer/dönen fincanlar
carnival/ karnaval
disgusting/ iğrenç
confusing/ kafa karıştırıcı
satisfying/ tatmin edici
tapping/ dokunmak
shoulder/ omuz
breath /nefes
hold / tutmak
horse/ at
get on / binmek
token / jeton
fearful / korkulu
fearless/ korkusuz
Başarılar
fatih ertürk
fair/funfair: lunapark

roller coaster: hız treni

ghost train: korku treni

ferris wheel: dönme dolap

the house of funny mirrors: komik aynalar evi

chairoplane: zincirli dönen salıncak

bumper cars: çarpışan araba

carousel: atlı karınca-2-

amazed: şaşırmış

amazing: şaşırtıcı

anxious: endişeli

bored: sıkılmış

boring: sıkıcı

crazy: çılgın

dangerous: tehlikeli

dull: sıkıcı

enjoyable: eğlenceli

excited: heyecanlı

exciting: heyecan verici

fantastic: harika

frightened: korkmuş

frightening: korkutucu

great: harika

happy: mutlu

horrible: berbat, korkunç

nice: güzel

scared: korkmuş

sleepy: uykulu

surprised: şaşırmış

terrifying: çok korkutucu

thrilled: heyecanlı

thrilling: heyecan verici

upset: üzgün-3-

all: hepsi

also: ayrıca

anything: hiçbir şey

both: ikisi

everything: her şey

really: gerçekten

ride: binme, tur, biniş

sign: işaret, levha

something: birşeyler

soon: yakında

thing: şey

ticket: bilet

token: jeton

very much: çok-4-

agree: katılmak

allow: izin vermek

buy: satın almak

disagree: katılmamak

fasten seat belt: emniyet kemeri bağlamak

fasten seat belt: emniyet kemeri bağlamak

get on:binmek

hate: nefret etmek

have a rest: dinlenmek

love/like: sevmek

say: söylemek

sell: samak

think: düşünmek

try: denemek

understand: anlamak

visit: gezmek, ziyaret etmek

want to: istemek

want: istemek-5-

I think: bence

I agree: katılıyorum

I don't agree: katılmıyorum

I agreee with you: sana katılıyorum

I don't understand: anlamadım

what do you think about......? : .... hakkında ne düşünüyorsun?

which: hangi, hangisi

why:neden

who: kim

when:ne zaman

where: nereye, nerede

which one: hangisi, hangi biri

what type of: ne tür

what kind of: ne tür

would you like.......? : .......istermisin?O.GULTEKIN

-1-

fair/funfair: lunapark

roller coaster: hız treni

wave swinger: dönen salıncak

ghost train: korku treni

big wheel: dönmedolap

ferris wheel: dönme dolap

pirate ship: gondol

ticket booth: bilet gişesi

bumper cars: çarpışan araba

carousel: atlı karınca-2-

horrible: berbat, korkunç

fine: iyi

nerveous: gergin

terrifying: çok korkutucu

crazy: çılgın

fantastic: harika

fearless: korkusuz

fearful: korkak

exciting: heyecan verici

excited: heyecanlı

thrilling: heyecan verici

thrilled: heyecanlı

interesting: ilgi çekici

interested: ilgili

frightening: korkutucu

frightened: korkmuş

amazing: şaşırtıcı

amazed: şaşırmış

boring: sıkıcı

bored: sıkılmış

scared: ödü kopmuş

strange: garip

dangerous: tehlikeli

allowed: izin veriliyor

not allowed: izin verilmiyor

right: doğru, haklı

close: yakın

dull: sıkıcı

nice: güzel

great: harika

expensive: pahalı

famous: ünlü

-3-

ride: binme

ticket: bilet

token: jeton

outside: dışarı

family member: aile üyesi

thing: şey

anything: hiç bir şey

something: birşeyler

everything: her şey

creature: yaratık

ghost: hayalet

monster. canavar

skeleton: iskelet

here: burada, buraya

danger: tehlike

sign: işaret, levha

child: çocuk

kid: çocuk

children/kids: çocuklar

really: gerçekten

soon: yakında

swing: salıncak

before: önce

exam: yazılı, sınav-4-

think: düşünmek

agree: katılmak

disagree: katılmamak

hate: nefret etmek

repeat: tekrar etmek

get on:binmek

put on: giymek

sit: oturmak

visit: gezmek, ziyaret etmek

hear: duymak

look out: dışarı bakmak

look at: bakmak

say: söylemek

offer: önermek

talk about: hakkında konuşmak

understand: anlamak

insert token: jeton atmak

fasten seat belt: emniyet kemeri bağlamak

allow: izin vermek

have a rest: dinlenmek

want to: istemek

close: kapatmak-5-

I think: bence

I agree: katılıyorum

I don't agree: katılmıyorum

I agreee with you: sana katılıyorum

I don't understand: anlamadım

what do you think about......? : .... hakkında ne düşünüyorsun?

I'm sorry: üzgünüm,

özür dilerim

which: hangi, hangisi

why:neden

who: kim

when:ne zaman

where: nereye, nerede

which one: hangisi, hangi biri

what type of: ne tür

what kind of: ne tür

would you like.......? : .......istermisin
Soru Cevap Ana Sayfa