Ebrar Bayram
8. Sınıf / Türkçe
Anlatır mısınız 🌟🌟
Misaki Mei
Yıldızlı Cevap
İsim tamlaması; aralarında anlamca ilgi bulunan, biri diğerini iyelik yönünden bütünleyen, en az iki farklı isimden meydana gelmiş kelime grubu. İsim tamlamalarında birinci sözcük grubuna tamlayan, ikinci sözcük grubuna tamlanan denir.

d şıkkı çünkü epimizi derinden dyor
Soru Cevap Ana Sayfa