ELSA,ESİLA  AND ANNA
6. Sınıf / Türkçe
6. sınıf yazılı örneği atar mısınız ? türkçe
XxØⱫ₳₴Ⱡ₳₦ ₳ⱤĐ₳xX
ADI SOYADI: SINIFI: NO:
KAYBEDİLENLER
Bir gün insan “virgül”ü kaybetti, o zaman zor ve uzun cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti.
Bir başka gün ise “ünlem” işaretini kaybetti. Alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye kızıyor, ne de bir şeye seviniyordu. Hiçbir şey onda en ufak bir heyecan uyandırmıyordu.
Bir süre sonra da “soru işaretini” kaybetti ve artık soru sormaz, merak etmez oldu. Hiçbir şey ama hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Ne kâinat, ne dünya ne kendisi umurundaydı.
Birkaç sene sonra “iki nokta üst üste” işaretini kaybetti ve davranış nedenlerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.
Ömrünün sonuna doğru elinde yalnız “tırnak işaretleri” kalmıştı. Kendine has tek düşüncesi yoktu. Yalnız başkalarının düşüncelerini tekrarlıyordu.
Sıra “nokta”ya geldiğinde düşünmeyi ve okumayı unutmuş vaziyetteydi.


1.Metne göre insanın düşünceleri ne zaman basitleşir?

2.İnsan merak duygusunu hangi cümlelerle anlatır?

3.İnsan iki nokta işaretini kaybedince neyden vazgeçmiş olur?

4.İnsan heyecan, sevinç, acı vb. ifadelerini yazarken noktalama işaretlerinden hangisini kullanır?5. Güneş Sistemi’nde 8 gezegen ve bunların çevresinde dönen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca asteroit ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş’in çevresinde döner.
Bir gök bilimi terimleri sözlüğü oluşturulsa bu parçadaki sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez?
A) Çevre B) Uydu C) Asteroit D) Gezegen

6. “Alaattin Camisi Konya’nın - - - - camilerinden biridir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse “kişisel görüş” ifade edilmiş olur?
A) Selçuklu mimarisiyle yapılmış
B) en büyük ve en eski
C) eşsiz güzellikteki
D) tarihî7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Vicdanının sesini dinleyip doğru bir yol izledi.
B) Yaşanan olaylar nedeniyle derin bir üzüntü duyduk.
C) Hayriye Hanım bahçesindeki çiçeklerle dertleşirdi.
D) Yıllardır babasının gölgesinde yaşıyor.

8. Kuytu ormanları, tenha bağları
Geziyor mevsimin yorgun rüzgârı
İnce dallar kırık, yapraklar sarı
Geçmiş bu yoldan da belli sonbahar
Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ormanlar - Mevsim
B) Rüzgâr - Sonbahar
C) Dallar - Yapraklar
D) Bağlar - Yollar

9. aşağıdaki kelimeleri özelliklerine göre uygun kutucuklara işaretleyiniz. ( 24 puan )
KELİME ÖZEL CİNS TEKİL ÇOĞUL TOPLULUK SOMUT SOYUT
ORMAN
SEVİNÇLİLER
ÖZLEMEK
TELEFON
JÜPİTER
KAYGI
KOYUN
YILDIZLAR

YILDIZLAR MISIN
2019.  Lgs .2020
Yıldızlı Cevap
- Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Az önce gelseydiniz, onunla görüşürdünüz.
B) Bu güzel tatil beldesine yine geleceğim.
C) İşleri yaklaşık olarak bir ayda bitiririz.
D) Eminim, sizler bu işte başarılı olacaksınız.

https://www.sorubak.com
2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi vardır?

A) Gezdiği yerlerin fotoğraflarını çekmişti.
B) Tarlada çalıştığından çok yorulmuştu.
C) Balkondan bir süre denizi seyretti.
D) Arabasının silecekleri çalışmıyordu


A) Koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır
B) Arkadaşlarıyla koyu bir sohbete dalmıştı
C) Koyu kırmızı bir kazak giymişti.
D) Onu koyu bir sanatsever olarak tanırım.

4- Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Yürek ve Sevgi B) Sevgi Kaynağı
C) Sevgi ve Adım D) Sevgi Toplamak

5- “Seninle hiçbir işe girilmez; çünkü sen ……… birisin.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) cesur B) korkak
C) çekingen D) yüreksiz

6- Bu öğrencilerden hangileri kesme işaretini yanlış kullanmıştır?

A) Aylin - Ahmet B) Aylin- Tolga
C) Tolga -Ahmet D) Ahmet-Yeliz

7A) Samimiyetinden hiç şüphe etmedim ki…
B) Önümdeki araba birden durdu.
C) Bizimkiler akşama size gelecek.
D) Anladımki her şey yalanmış.

Okulumuza çok güzel bir kütüphane yapılmıştı. Bu kütüphanede ders çalışmak bizim için büyük bir keyifti. Kütüphanedeki tek olumsuzluk, kitap çeşidinin az olmasıydı. Nurettin Çakıroğlu’nun katkılarıyla kütüphanemizdeki kitap sayısı büyük bir artış gösterdi. Bu, mutluluğumuzu ikiye katladı.

8- Bu parçada yazarı asıl mutlu eden aşağıdakilerin hangisidir?

A) Okumayı çok sevmesi
B) Okulda başarılı bir öğrenci olması
C) Kütüphanedeki kitap sayısının artması
D) Kütüphanede ders çalışabilmesi

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çaresizlik” anlamı vardır?

A) Bu sorun güzellikle çözümlenmeli.
B) Şimdi ben ne yapacağım!
C) Karşılığını elbette göreceksin!
D) Ondan yardım istesem mi?

Çok ciddi bir yazı yazacaksam, konu üzerinde yoğunlaşabilmem için, evde çıt çıkmamalıdır. Ayrıca dikkatimin uyanık olması için çalışma odamın sıcaklığının da on altı dereceyi geçmemesi gerekir. Bunun için yaz aylarında ciddi yazılar yazamam; yazmaya kalktığımda da yazılarım sıcağın etkisiyle mizah ağırlıklı olur.

10- Parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazma zorluğu
B) Yazma ve yetenek ilgisi
C) Yazma ortamı
D) Konu seçimi


A) Çiçekleri kime vermek istiyorsun?
B) Onun tatlı sözleri, ortalığı yumuşattı.
C) Ahmet, ağaca tırmanırken düştü.
D) Çantaları taşımana hepimiz yardım ederiz.
Soru Cevap Ana Sayfa