HERMIONE JEAN GRANGER ✍🏻
8. Sınıf / Türkçe
Daha önce sordum ama doğru cevap yoktu. Sadece cevaptan emin olanlar açıklasın. Yıldız var
Sakine Nur ALTUNTAŞ
Fiilimsilerin Özellikleri
1. Eylemlerden türetilirler.
2. Olumsuzluk eki (-me / -ma) alabilirler.
3. Fiillerin aldığı “fiil çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamazlar.
4. Yarım yargı bildirir, yan cümlecikte yüklem olurlar. Yan cümlecikte özne, tümleç gibi ögeler bulunabilir. Geçişli olanlar nesne de alabilirler.
5. Cümlede ad soylu sözcük (ad, sıfat, zarf) gibi görev yaparlar.
> Fiilimsiler; isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır:
Bu özelliklere göre 3 tanesi doğrudur.
Kesin cevabım budur :)
Yıldız verir misin?
Elif Nur Çelik??
Yıldızlı Cevap
Bu sorunun cevabı 4 tür çünkü 1.olarak filler yargı bildirir 2. Olarak fiiller türemiş sözcüklerdir çünkü fiillden isim yapma Eki aldıkları için türemiş bir sözcük olarak kullanılır 3.olarak fiillimsi ekleri kesinlikle fiil kök ve gövdelerine getirilir ve son olarak fiillimsilerin olumsuzu oluyor bunu zaten biliyorsundur cevabım kesin doğrudur
Soru Cevap Ana Sayfa