LGS DE UMUTSUZ BİR VAKA
8. Sınıf / Türkçe
Daha önce sordum ama doğru cevap yoktu. Sadece cevaptan emin olanlar açıklasın. Yıldız var
Elif Nur Çelik??
Yıldızlı Cevap
Bu sorunun cevabı 4 tür çünkü 1.olarak filler yargı bildirir 2. Olarak fiiller türemiş sözcüklerdir çünkü fiillden isim yapma Eki aldıkları için türemiş bir sözcük olarak kullanılır 3.olarak fiillimsi ekleri kesinlikle fiil kök ve gövdelerine getirilir ve son olarak fiillimsilerin olumsuzu oluyor bunu zaten biliyorsundur cevabım kesin doğrudur
Soru Cevap Ana Sayfa