.... .... adlı öğrencinin sorduğu sorular
.... ....
8. Sınıf / İngilizce
Yeast Maya mı demekti