Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gitti. İşte öğretmen ve öğrencileri yakından ilgilendiren o değişiklikler:


  • Ortaokullarda ders saati 3 veya daha fazla olan dersler için bir dönemde 3 yazılı sınav yapılırken, değişen yönetmelikle her dersten iki sınav yapılacak.
  • Bakanlık 2-3 sene öncesinde yaptığı yönetmelik değişiklikliği ile, ders içi etkinliklere katılım puanının önemini artırmıştı, ancak son yapılan değişiklik ile bundan vazgeçiyor. Ders içi etkinliklere katılım puanı ayrı ayrı ortalamaya katılmayacak. Ders içi etkinliklere katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile proje notlarının aritmetik ortalaması toplanıp ikiye bölünecek. Ardından iki yazılı notuyla birlikte toplanıp üçe bölünecek.


Anlaşılan o ki, artık öğrenciler geçtiğimiz senelerdeki gibi ders içi etkinliklere katılım puanları ile ortalamalarını istedikleri gibi yükseltemeyecekler…