1-Açıortay

Yakup Akar

M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.