2-Eş Açılar

Yakup Akar

M.6.3.1.2. Bir açıya eş bir açı çizer.