Asitler ve Bazlar

Mevlüde Olcaytürk

Asitlerin ve bazların özellikleri, Doğru-yanlış Etkinliği, Boşluk Doldurma Etkinliği