ugün PHP derslerinin 8. videosuyla attırma ve eksiltme operatörlerini kullanarak daha
kısa kodlar yazmayı öğreneceğiz.
Sonraki derslerimizde öğreneceğimiz döngüler konusunda attırma ve eksiltme
operatörleri sıkça karşımıza çıkacak.
Dersimize bir değişken oluşturup içine bir sayısal değer aktararak başlayalım.
$i=5;
echo $i++; kodunu yazalım. Ekrana baktığımızda aynı değişkeni yani 5 değerini görürüz.
Aslında bu kod değeri 1 arttırır ama esas değişkeni değiştirmez.
echo ++$i; kodunu yazalım.

Bu kod belirtilen değişkenin değerini 1 arttırır.Ekrandaki sayı ise 7 olur.


Bunun nedeni echo $i++; kodu ekrana değeri vermemişti ama 1 arttırmıştı.


Yani değer 6’ydı ama ekrana verilen değer 5’ti. echo++$i; yazdığımızda görmediğimiz 6’nın üzerine 1 ekleyip 7 yazdı.
Attırma operatörü ++$i;
Eksiltme operatörü –$i;
echo –$i; kodunu yazalım. Bu kod belirtilen değişkenin değerini 1 eksiltir. Ekrandaki 7 değeri bu kod ile 1 eksiltildi ve 6 yazıldı.


9. videoda ise, php fonksiyonlarının nasıl çalıltığına göz atacağız. Bu fonksiyonları metin,string, fonksiyonları (sonraki videolarda bahsediyor.) ve sayısal fonksiyonlar olarak sınıflandırabiliriz.


En basitinden bir sayının karekökünü alma, bir sayının üssünü alma gibi matematiksel işlemleri bu fonksiyonlar üzerinden yazdırabiliyoruz.


echo sqrt(16)—> karekök alma
echo pow(4,2);—-> üs alma


10 ve 11. videolarda  ise; tek tırnak ve çift tırnak sembollerinin kullanım farklılıklarına göz attık.


Kaçış operatörü olarak adlandırılan \ sembolünü öğrendik.


Eğer bir yazıyı yazdırmak istiyor ve içerisindeki değişkeni de text olarak göstermek istiyorsak tek tırnak kullanırız. Tek tırnak kullanıldığı zaman, içerideki değişkeni yazı olarak algılar.


Aynı şeyi \ sembolü ile de gerçekleştirebiliriz.


Çift tırnak kullanıldığında ise, metinde  yer alan değişkenin değeri yazdırılır.


12. videoda string fonksiyonlarına göz attık. Aslında o kadar faydalı işler ki, eskiden öğrenmiş olsaydım keşke. Şöyle ki tüm harflerin büyük harfler yazıldığı metnin tamamını küçük harfe çevirebiliyorsunuz.


echo strtolower($yazi);


Ya da tamamı küçük harfle yazılmış metni büyük harfe çevirebiliyorsunuz.


echo strtoupper($yazi);


metindeki kelimelerin ilk harflerini büyük ya da küçük yazma


echo ucwords($yazi);
echo ucfirst($yazi);


Metin içinde kaç karakter kullanıldığını yazma;


echo strlen ($yazi);


Bunun gibi bir çok fonksiyonu php.net sitesinden erişebilirsiniz. Ne büyük kolaylık değil mi?