Işığın Kırılması

Mevlüde Olcaytürk

Işığın Kırılması, ışığın hızı, az yoğun ortam, çok yoğun ortam